Home   Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

AKADEMİK HEDEFLERİMİZ

“Yabancı Dil öğrenmek eğlencelidir” fikrini benimsetmek ve böylece yabancı dil öğretimine başarılı bir başlangıç yaptırmak
Kurallar ve yapılar içine boğmadan kendilerini bir başka dilde ifade edebilmelerini sağlamak
Bir başka dili anlama, konuşma, okuma boyutunda öğrencilerin cesaretini arttırmak
Eğlenirken öğrenmeyi sağlamak
Aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak.

SOSYAL HEDEFLERİMİZ
Kendine güvenen
Kendinin farkında olan
Kendini başka bir dilde de özgürce ifade edebilen
Duygularını yönetebilen
Kendini motive edebilen
Empati kurabilen
Başkaları ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebilen bireyler yetiştirmek

SOSYAL HEDEFLER NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Dil öğreniminde olumlu düşüncelere sahip olmak çönemlidir.
Kendine güvenen ve kendini özgürce ifade edebilen çocuklar yabancı dili çdaha çabuk öğrenirler ve öğrenim sürecinde çdaha başarılı olurlar.

HEDEFLERİMİZE NASIL ULAŞIYORUZ?
Hedeflerimize ulaşmak için gereken herşeyin en iyisine sahibiz ve öğrencilerimize dil öğrenimi için zengin bir ortam sunuyoruz.

Ders Kitaplarımız
Akıllı Tahtamız ve Sınıf donanımımız
Flash Cardlarımız
Otantik Materyallerimiz,
Kuklalarımız
CD ve CDROMlarımız
Videolarımız
İnternet
Oyunlarımız
Şarkılarımız
Dramalarımız

Biz başarıya ;
Onların çalışmalarına değer vererek
Başarılarını ödüllendirerek
Sözlü övgüler yaparak
Farklılıkları gözlemleyip değer vererek
İyi bir model olarak
Duygularından bahsetmelerine yardımcı olarak
Hikayeler ve dramalar yoluyla duygularını kontrol etmesini öğreterek
Öğrenme hevesi ve iyimserlik aşılayarak
Becerilerine ve yapabileceklerine inanarak
Onlara gerçekci hedefler koyarak
Onların seviyelerine uygun aktiviteler sunarak
Başarılı olmak için gerekeni yaparak
Grup ve ikili çalışmalar yaptırarak
Kontrollü çalışmalardan özgür ve sorumluluğu fazla çalışmalara geçerek
Dayanışma , başkalarını dinleme becerilerini kazandırarak ulaşıyoruz.