Home   Çocuklar İçin İngilizce   Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini mi istiyorsunuz ?

Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini mi istiyorsunuz ?

İlerde başarılı olmasını istediğiniz çocuğunuzun; İngilizcenin önemini ve kendisine ne gibi avantajlar sağlayabileceğini kavramasını, İngilizceyi yalnızca bir ders olarak değil, geleceğine yapıları en büyük yatırım olarak görmesini ve yeni çevreler edinmesini mi istiyorsunuz?
İşte bunu için doğru adres Gold Group Eğitim..
Burada verilen eğitimle hedeflenen dili yaşlarına uygun konuşmalar yapabilmek için kullanırken, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını, fikirlerini ipucu almaya gerek duymadan küçük telaffuz hataları yaparak açık bir şekilde konuşabilirler. Burada çocuklar iletişimsel bir ortamda hem İngilizcelerini geliştirir hem de mevcut bilgilerini nasıl kullanacağı konusunda yönlendirilir. Yapılan aktiviteler, çocukların konuşma becerilerini geliştirme ve fikirlerini yaratıcı bir şekilde paylaşma üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içerisinde iyi vakit geçirmesi bizim için önemlidir ve hayal güçlerini kısıtlamadan akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaları hedeflenmektedir. Bu amaçlara ulaşabilmek için ise öğretmenlerimiz çeşitli materyal-teknikler kullanır ve sınıf içinde çalışmalar yaptırır, böylece öğrencilerimiz motive edilerek, İngilizce öğrenmek için cesaretlendirilir. Oyunlar, şarkılar, drama, el işi, projeler, akıllı tahta kullanımı, bilgisayar bu yöntemlerden bazılarıdır, kullanılan materyaller ise uzmanlar tarafından kaleme alınmış, konu seçimi ve sayfa tasarımı, yaş grupları ve dil seviyeleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Tecrübeli öğretmen kadromuz tarafından hazırlanmış materyaller ise, bu kitapları tamamlamak için kullanılır ve çocukların İngilizce seviyelerini geliştirmeleri sağlanır. Bizim amacımız yabancı dilde “ezberi, kalıp öğrenmeyi” değil anadile yakın “dil edinimi” temel alan bir anlayışla çocuklarınıza İngilizceyi öğretmektir. Çocuklar için özel olarak hazırlanmış programımız okul ders müfredatına paralel olarak çalıştırılmaktadır, bu sayede öğrenciler derslerinde ve sınavlarında üstün başarı göstermekle kalmayıp aynı zamanda İngilizce konuşabilme yeteneği kazanırlar. Gold Group ile çocuklarınızın geleceğine yatırım yapın!
Çocuklar için İngilizce eğitimi, yeni öğretim teknikleri göz önünde bulundurularak planlanmış, öncelikle çocuklara İngilizceyi sevdirmeyi hedefleyen kurslardır ve tek amacımız en iyi ortamlarda en iyi eğitimi almalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz yaş ve İngilizce seviyelerine göre sınıflandırılır ve İngilizce Dil Eğitimi alanındaki en uygun materyaller kullanılarak konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitilirler. Öğrenciye aktarılması hedeflenen dil becerileri ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma, okuma ve kelime dağarcığını geliştirme ve temel dilbilgisi kurallarıdır.
Başarı için derslere devam ve öğrenci motivasyonu şarttır; öğrencilerin eğlenerek ve yaparak öğrenmesi hedef alınmıştır, çocuklar için İngilizce eğitiminde drama, İngilizce öğrenimini bir ders olmaktan kurtaran en önemli tekniklerden birisidir. Öğrenciler bu sayede kendilerine verilen rolleri en iyi şekilde oynama kaygısıyla dil, duygu, düşünce ve davranışı birlikte, uygun zaman, ortam ve yerde kullanmayı öğrenirler. İngilizce derslerinde drama kullanımı öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşamda olduğu gibi bir araç olarak kullanmasını sağlar ve öğrenmede öyküsel hafızayı oluşturmaya yol açar. Öğrenci bu oluşturduğu hafıza sayesinde öğrendiklerini oynadığı rol ortamını çağrıştıran farklı ortamlarda rahatlıkla hatırlayabilir ve kullanabilir. Dolayısıyla İngilizce derslerinde drama, öğrencilerde sadece mekanik dilbilgisi kurallarını sıkıcı bir şekilde öğrenmek yerine, dilbilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanma ortamı yaratmaktadır. Böylece öğrenciler İngilizce olarak drama etkinliklerini izleyerek ve oynayarak hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını kullanmakta ve günlük hayata doğal bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Drama yöntemi sayesinde öğrencilerin dersi dinleme, not alma, söz alarak konuşma veya sorulan soruya yanıt verme gibi geleneksel sınıf içi rollerini bıraktıkları, bunun yerine öğrenci merkezli, iletişime dayalı, risk alan, müzakereci ve yaratıcı bir şekilde etkinliklere katıldıkları, duruma göre kurgulayabildikleri, verilen rollere ve duruma göre duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak ifade edebildikleri gözlenmiştir.
Çocuklar için İngilizcede önemli olan dört öğrenme yöntemini de aynı oranda etkili bir şekilde kullanmaları için öğrencilere fırsat vermektir, ayrıca İngilizce öğretimindeki hedefimiz öğrencinin İngilizce fobisini kırmak eğlenerek oyun içerisinde İngilizceyi öğrenmesini sağlamaktır.


 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*